Emir Ev Yemekleri olarak çalışmalarımızın tümünde insani değerlere,toplum yararına olan tüm işlere öncülük etme gayretindeyiz.Yardım amacı güden tüm Kamu grup ve grupları ile Sosyal Yardım birliklerine,Sivil Toplum kuruluşlarına,derneklere Yemek üretimi ve servisi konusunda gerektiğinde destek sağlanmaktadır.

Bu konuda en önemli kriterimiz Ülkemizin bölünmez bütünlüğü,milli değerlere sahip kuruluşlara destek verilmektedir.